در ملل مختلف مسیحی بازار انجیل نویسی به عنوان یک«کار مقدس» رواج و رونق یافته بود.
تحقیقات دانشمندان شناخت ادیان نشان می دهد که انگیزه های مذهبی اختلافروسای قبایل و طبقات گوناگون مسیحی و غرض های سیاسی عللی بود که پیدایش انجیل های متعدد را به دنبال داشت.

ادامه مطلب
منبع : ســخــن شــیــعــهبازار داغ انجیل نویسی در ملل مختف مسیحی !
برچسب ها : انجیل ,مسیحی ,انجیل نویسی